PDO Challenge'da Yeni Dönem! 

Kamuoyunun malumu olduğu üzere PDO Group tarafından düzenlenen Pub's Darts Challenge'da geçtiğimiz aylar içerisinde yaşanan bazı sorunlar üzerine Challenge'a bir hafta ara verilmiş, ilgili kişi ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda da bir hafta sonra kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Ancak bir taraftan bu süreç içinde başlatılan görüşmelere devam edilmiş ve başta bu organizasyonun en önemli ayaklarından biri olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile bir sözleşme taslağı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu taslak anlaşma Federasyonumuz yönetim kurulu tarafından da incelenmiş ve uygun görülerek kabul edilmiş, Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Recep Tekcan tarafından 19.03.2012 tarihinde imzalanarak yürürlülüğe girmiştir.

PDO Group ve TBBD Federasyonu tarafından imzalanan bu sözleşme sayesinde organizasyonumuz resmi bir hüviyet kazanmış ve yine bu sözleşme sayesinde Federasyonumuza az da olsa maddi olarak bir katkıda bulunma şansımız doğmuştur. Gelecek seneler içerisinde düzenlenecek organizasyonlarda Federasyonumuz ile PDO Group arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceği konusundaki iyi niyet dilekleriyle imzalamış olduğumuz bu sözleşme gereği;

1. Bu sene Pub's Darts Challenge'a katılmış olan her oyuncu için federasyonumuza 10 TL katılım ücreti verilmesi kararlaştırılmış ve bu meblağ toplam olarak banka kanalıyla federasyonumuz hesabına aktarılmıştır.

2. 19.03.2012 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin 5. maddesi gereği PDO Group tarafından hazırlanarak http://www.dartspdo.org/yonetmelikler adresinden yayınlanmış olan Pub's Darts Challenge yönetmelikleri Federasyonumuzun talepleri doğrultusunda düzenlenmiş ve yeni yönetmelik yukarıda adı geçen aynı adreste bugün itibariyle yayınlanmaya başlamıştır.

Yönetmeliğin revize edilmiş halinde tüm katılımcılarımızı ilgilendiren en önemli değişiklik ise PDO Group tarafından kabul edilen, ancak herhangi bir resmiyeti bulunmayan Kulüp uygulaması sona erdirilmiş, resmi makamlar tarafından tescil edilmiş kulüpler hariç Pub's Darts Challenge içerisinde yer alan tüm kulüpler lağvedilmiştir.

Bu doğrultuda yine resmi olarak tescil edilmiş kulüplerin bünyesinde yer alan takımlar hariç tüm takımlar ve o takımların bağlı bulunduğu kulüplere ait tüm haklar şu an oynadıkları mekanlara devredilmiştir.

Sezonun ortasında mecburen yapılan bir değişiklik olması ve bazı takımlarımızın oluşabilecek mağduriyetinin giderilmesi için ise sadece 2012 - 2013 sezonu öncesi geçerli olmak üzere, Masters Challenge'da yer alan tüm takımlara önümüzdeki sezon şu anda oynamakta bulundukları mekan dışında oynamak istedikleri mekanla ilgili seçim yapabilmesi hakkı tanınmıştır.

Daha sonraki sezonlarda ise bu seneye kadar takımlarla ilgili olarak kulüplere verilmiş olan haklar aynı şekilde mekanlara devredilecektir. Buna göre, takım ve mekan arasında PDO Group'a bilgisi verilmiş bir anlaşma olmaması halinde o takımın tüm hakları oynamakta olduğu mekana ait olacaktır.

Son olarak, yaptıkları imza toplama eylemi ile PDO Group'un düzenlediği bu organizasyonun daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına çeşitli düzeylerde katkısı olan tüm bilinçli katılımcılarımıza PDO Group olarak teşekkürü bir borç biliriz.

Tüm katılımcılarımıza saygıyla duyurulur.

PDO Group